Haber Detayı
25 Şubat 2012 - Cumartesi 14:40 Bu haber 2745 kez okundu
 
ILGIN ve İÇEL'DEKİ KIZILBAŞLAR'IN CEZALANDIRILMASI
Arşiv Haberi
ILGIN ve İÇEL'DEKİ KIZILBAŞLAR'IN CEZALANDIRILMASI

Ilgın'da bir kervanı basıp mal ve eşyalarını gasbeden Sungurbeyoğlu ve Turgutlu Pîr Hüseyin Bey oğlu Ümmet'in yakalanarak hapsedilmeleri, ayrıca İçel'de bulunduğu bildirilen Kızılbaşların da yakalanarak hapsedilmeleri ve iskele tutup küffara at satanlara engel olunması. Yazıldı. Kapukethudâsı Kara Kethudâ'ya virildi. Fî 9 Muharrem, sene: 976, Belge No: 1687 (M.D.) İçil Sancağı Beği Mehmed Beğ'e hüküm ki: Nefs-i Konya'da sâbıkâ Atabeğ Medresesi olan Mevlânâ Nûreddîn zîde fazlübû Dergâh-ı Mu'allâm'a mektûb gönderüp; Ilgun kazâsında Sunkurbeğ-oğlı ve Turgudlu Pîr Hüseyin Beğ oğlı Ümmet dört nefer âdemle mübârek arife günine karîb on beş bâzergânı basup cümlesin katlidüp kendülerinden dahı bir âdem katlolup altısı mecrûh olup cümle esbâblarını ve nice bin filorilerin gâret eyleyüp bi'l-cümle vilâyet-i Karaman'da yollar ve biller ahvâli mükedder olup kârbân gidemez oldı." diyü arzitmeğin mezkûrlarun her ne tarîkla mümkin ise ele gelmelerin emridüp buyurdum ki: Bu bâbda gereği gibi mukayyed olup mezkûrları ele getürüp maktûl olan bâzergânlarun metâ' u esbâbından ve filorilerinden kendülerinde ve odalarında nesne bulundu mı; onat vechile tetebbu' idüp dahı bulunan esbâb u metâ'ı nakîr u kıtmîr defter idüp ve töhmet-i sâbıkaları olanları örf-i ma'rûf ile görüp yatakların ve turakların didürdüp' elegetürüp muhkem habseyleyüp vukû'ı üzre yazup Dergâh-ı Mu'allâm'a bildüresin ve İçil sancağında Kızılbaş adına dahı ba'zı kimesneler var imiş; ol asıl kimesneleri dahı harâmî adına elgetürüp Kızılbaşlıkları sâbit oldukdan sonra habs ü arz eyleyüp emr-i şerîfüm vardukda salbidesin ve livâ-i mezbûrda ba'zı kimesneler iskeleler dutup kâfirlere at satarlar imiş. İmdi; Memâlik-i Mahrûsem'den küfâra at virilmeğe aslâ rızâ-yı şerîfüm yokdur. Bu bâbda dahı gereği gibi mukayyed olup min-ba'd küffâra nesne virdürmeyesin; emrüme mugâyir vaz' idenleri habsidüp vukû'ı üzre yazup bildüresin Kaynak: http://www.uzumbaba.com/alevi/cezalar_1.htm
Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör:
Etiketler: ilgin, içeldeki, kizilbaşlarin, cezalandirilmasi
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort